TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ  
VENUE TIÊU CHUẨN 539,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
VENUE ĐẶC BIỆT 579,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CUSTIN 1.5 TIÊU CHUẨN 850,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CUSTIN 1.5 ĐẶC BIỆT 945,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CUSTIN 2.0 CAO CẤP 999,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
PALISADE EXCLUSIVE 7 CHỖ 1,469,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
PALISADE EXCLUSIVE 6 CHỖ 1,479,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
PALISADE PRESTIGE 7 CHỖ 1,559,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
PALISADE PRESTIGE 6 CHỖ 1,589,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA TIÊU CHUẨN 599,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA ĐẶC BIỆT 650,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA CAO CẤP 699,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON XĂNG THƯỜNG 769,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT 839,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON DẦU 909,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON 1.6AT TURBO 919,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6MT 599,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6AT 669,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 2.0 AT 729,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6 TURBO 799,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT BASE 426,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT 472,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT 501,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT ĐẶC BIỆT 542,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.5 XĂNG 1,029,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.2 DẦU 1,120,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.5 XĂNG CAO CẤP 1,210,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.2 DẦU CAO CẤP 1,269,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE HYBRID 1,369,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 HB 1.2 MT Base 360,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 HB 1.2 AT TIÊU CHUẨN 405,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 AT 435,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 MT SEDAN BASE 380,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 SEDAN 1.2 AT TIÊU CHUẨN 425,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 AT SEDAN 455,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER TIÊU CHUẨN 489,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER X 559,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER X CAO CẤP 599,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
IONIQ 5 EXCLUSIVE 1,300,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
IONIQ 5 PRESTIGE 1,450,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ