TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ  
CRETA 1.5 TIÊU CHUẨN 640,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA 1.5 ĐẶC BIỆT 690,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA CAO CẤP 1 TONE 740,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
CRETA CAO CẤP 2 TONE 745,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON XĂNG THƯỜNG 845,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT 955,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON DẦU 1,060,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON 1.6AT TURBO 1,055,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6MT 599,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6AT 669,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 2.0 AT 729,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6 TURBO 799,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT BASE 426,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT 472,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT 501,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT ĐẶC BIỆT 542,100,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.5 XĂNG 1,055,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.2 DẦU 1,155,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.5 XĂNG CAO CẤP 1,275,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE 2.2 DẦU CAO CẤP 1,375,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SANTA FE HYBRID 1,450,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 HB 1.2 MT Base 360,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 HB 1.2 AT TIÊU CHUẨN 405,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 AT 435,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 MT SEDAN BASE 380,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 SEDAN 1.2 AT TIÊU CHUẨN 425,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 1.2 AT SEDAN 455,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER 1.5 TIÊU CHUẨN 575,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER 1.5 ĐẶC BIỆT 625,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER 1.5 CAO CẤP 7 CHỖ 675,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
STARGAZER 1.5 CAO CẤP 6 CHỖ 685,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
IONIQ 5 EXCLUSIVE 1,300,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
IONIQ 5 PRESTIGE 1,450,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ