BẢNG GIÁ XE

TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ  
TUCSON XĂNG THƯƠNG 799,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT 878,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON DẦU 940,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
TUCSON 1.6AT TURBO 932,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6MT 580,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6AT 655,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 2.0 AT 699,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ELANTRA 1.6 TURBO 769,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT BASE 426,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L MT 472,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT 505,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
ACCENT 1.4L AT ĐẶC BIỆT 545,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.4 Xăng 1,000,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.2 Dầu 1,060,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt 1,140,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.2 Dầu đặc biệt 1,200,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp 1,185,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
SantaFe 2.2 Dầu cao cấp 1,245,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 CKD 1.2 MT Base ( LRVN) 330,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 CKD 1.2 MT( LRVN) 370,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
I10 CKD 1.2 AT( LRVN) 405,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
KONA 2.0AT TIÊU CHUẨN 636,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
KONA 2.0AT ĐẶC BIỆT 699,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ
KONA 1.6 TURBO 750,000,000 VNĐ Xem chi tiết Dự toán chi phí Đăng ký lái thử Liên hệ